حسابدار -

کاربرگ
آگهی عمومی کاربرگ

شهر: کرمان

بررسی اجمالی شغل

کرمان، کرمان

توافقی

آقا

تمام وقت

حداقل 5 سال

کارشناسی کارشناسی

آقا

تمام وقت

جنسیت:آقا

سابقه کار:دارای سابقه کار

نوع همکاری:تمام وقت

حقوق:توافقی
دارای حداقل مدرک کارشناسی
دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
مسلط به نرم‌افزارهای حسابداری (آشنایی با نرم‌افزار سپیدار مزیت محسوب می‌گردد)
ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه 07:30 الی 15:30 - پنجشنبه 07:30 الی 13:30
مزایا:
بیمه

 پاداش
بیمه تامین اجتماعی
حقوق بیشتر از اداره کار متناسب با مهارت‌های فرد متقاضی

فرصت های شغلی بیشتر


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


2 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل


1 هفته قبل